Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
เกมกีฬา

Zelda Tears of the Kingdom Trick อนุญาตให้ผู้เล่นใช้พลังน้ำแข็ง

Zelda

แฟน Zelda คนหนึ่งได้คิดหาวิธีสร้างพลังน้ำแข็งขึ้นมาใหม่จาก Breath of the Wild ใน The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom เป็นอีกครั้งที่ ลิงค์ จำเป็นต้องเดินทางรอบอาณาจักรแห่งไฮรูลอีกครั้งเพื่อกอบกู้อาณาจักร เขาได้รวบรวมความสามารถใหม่สองสามอย่างและแม้แต่แขนใหม่ พลังที่ผู้เล่นรวบรวมมาในเกมแรกนั้นไม่พบที่ไหนเลย หมายความว่าแฟน ๆ จะต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ใน The …